DIN HISTORIE

Mange godt voksne mennesker har minner og historier fra et langt liv som de med (u)jevne mellomrom deler med sine nærmeste. Både den enkelte, og familien rundt opplever disse historiene som svært verdifulle, både for nåtiden, men også med tanke på nye generasjoner. Samtidig opplever mange at de ikke har tid, eller kunnskap om hvordan man kan få skrevet ned og samlet minnene.

Jøtulverk tilbyr en tjeneste som innebærer å bevare dette, gjennom at historiene og minnene til personen skrives ned, og så presenteres i et hefte/en bok.

Mer om prosessen kan du lese her.

Resultatet vil være en fin og personlig gave til sin familie og etterkommere.

Noe for deg eller noen i din familie?

Se prisliste her.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Jøtulverk v/Berit Fikse
E-post: post@jotulverk.no
Mobil: 932 81 305

Min morfar

Her kan du lese om da jeg lagde den første livsminneboka, boka om morfar.